Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer som före pandemin. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2022 i Sverige.

Under 2022 ökade antalet rapporterade fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, vilket var särskilt tydligt under höst och vinter 2022. Ökningen bedöms bero på att kontakter mellan människor och resande successivt återgått till nivåer liknande de innan pandemin. Det totala antalet fall var dock fortsatt lägre för många sjukdomar jämfört med innan pandemin.

– Under december sammanföll spridningen av covid-19, influensa och RS-virus vilket ledde till att många blev sjuka. Sannolikt har befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin vilket medfört att fler är mottagliga för infektioner när kontakterna ökar, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Utbrott av mpox

Under 2022 spreds mpox i stora delar av världen. I maj rapporterades de första fallen i Sverige. Sammanlagt rapporterades 255 fall i Sverige under året, varav majoriteten under sommarmånaderna. Under sommaren var den största andelen av fallen smittade utomlands och som mest rapporterades ungefär 20 fall per vecka. Under hösten skedde smittspridningen till störst del i Sverige och vid årets slut rapporterades ett fåtal fall per vecka. Under året vaccinerades ungefär 2 800 personer.

Fakta

  • Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av olika smittsamma sjukdomar för att tidigt kunna identifiera förändringar och tillsammans med regionernas smittskyddsenheter och andra ansvariga myndigheter vidta åtgärder.
  • Folkhälsomyndigheten analyserar även hur sjukdomarna utvecklas på längre sikt och hur olika grupper drabbas samt följer upp de allmänna vaccinationsprogrammen.
  • Detaljerade årsrapporter om varje sjukdom kommer att publiceras löpande på myndighetens webbplats under våren 2023.

Läs mer

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022