• IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

  Publicerat

  Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter…

 • Fortsatt minskning av dödsfall till följd av överdoser med narkotika

  Publicerat

  Under 2021 minskade antalet dödsfall i Sverige som orsakas av narkotikaförgiftningar för fjärde året i rad. Utvecklingen tyder på att olika genomförda eller pågående insatser för att minska dödligheten…

 • Särskilda krav för inresande från Kina tas bort

  Publicerat

  Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den övriga världen inklusive den i Sverige. Regeringen har därför beslutat att inte förlänga kravet på negativt covid-19-test…

 • Försämrade matvanor i Sverige

  Publicerat

  Matvanorna i den vuxna befolkningen har försämrats under de senaste åren. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Vad som ligger bakom utvecklingen behöver undersökas vidare…

 • Fler erbjuds vaccin mot mpox

  Publicerat

  Tillgången på mpox-vaccin ökar. För att ytterligare begränsa spridningen av mpox rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som löper ökad risk att drabbas av sjukdomen erbjuds vaccin.

 • Skyddande miljöer en viktig del i det suicidförebyggande arbetet

  Publicerat

  Suicid kan förebyggas genom att skapa skyddande miljöer och genom program som kombinerar flera insatser. Även screening för depression hos personer med suicidrisk kan förebygga suicid, visar en litteraturöversikt…

 • Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort

  Publicerat

  Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023.

 • Ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 till hösten för personer 50-64 år

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024.

 • Försäljningen av antibiotika ökade under 2022

  Publicerat

  Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2022 efter en kraftig nedgång under pandemin. Försäljningen för hela året har inte nått tillbaka till nivåerna före pandemins…