Covid-19 fortsätter att öka

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Fallen av covid-19 ökar i Sverige, och det är fler som vårdas på sjukhus med infektionen. Det finns samtidigt ett gott grundskydd i befolkningen och relativt få får allvarlig sjukdom. För personer över 65 år eller de som tillhör annan riskgrupp är det viktigt att ta höstens påfyllnadsdos, så att skyddet mot allvarlig sjukdom och död upprätthålls under hela vintersäsongen.

Under den senaste tiden har allt fler fall av covid-19 rapporterats. På nationell nivå har antalet fall ökat med cirka 30-50 procent per vecka under den senaste månaden, med regionala variationer. Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt smittspridningen i Sverige och den för säsongen förväntade ökningen av luftvägsinfektioner. Även influensafallen ökar, även om antalet fortfarande är på en låg nivå.

Vaccination bästa skyddet

Även om det finns ett gott grundskydd i befolkningen är det fler personer med covid-19 som nu behöver sjukhusvård. Även antalet individer som vårdas på intensivvårdsavdelning ökar något, liksom antalet personer som avlider med covid-19.

– Det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död till följd av både covid-19 och influensa är att vaccinera sig. Vi vill verkligen uppmana personer som rekommenderas vaccination att anta erbjudandet. De som är över 65 år eller tillhör annan riskgrupp behöver nu uppdatera sitt skydd så det är gott under hela vinterperioden då virus sprids som mest, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

De som rekommenderas vaccination mot både influensa och covid-19 är personer som är 65 år eller äldre, samt gravida och personer mellan 18 och 65 år som tillhör någon annan riskgrupp för allvarlig sjukdom. För covid-19 gäller även att personer som inte tidigare är vaccinerade, och är mellan 50 och 64 år, rekommenderas vaccination. Influensavaccination rekommenderas även till barn från 6 månader som tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom, vård- och omsorgspersonal samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Många uppdaterar sitt skydd

På många håll i landet har personer boende på SÄBO och inom hemtjänsten erhållit uppdaterat vaccinskydd mot covid-19 och influensa sedan mitten av oktober. I början av november påbörjade landets regioner höstens vaccinationsinsats av personer i övriga rekommenderade grupper. Efter att vaccinationsinsatsen inleddes brett i landet har andelen som uppdaterat sitt skydd ökat snabbt. Bland personer som är 80 år och äldre är det ungefär 25 procent som har uppdaterat sitt skydd, och bland 65-79-åringar 19 procent.

– Det vi ser är att höstens vaccinationsinsats verkligen är igång i regionerna. Det är glädjande att så många personer redan har valt att uppdatera sitt vaccinskydd, och det är viktigt att ett arbete görs för att nå alla som rekommenderas vaccin. För riskgrupperna är det viktigt att uppdatera skyddet för att så få som möjligt ska bli allvarligt sjuka, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Figur. Antal bekräftade fall på SÄBO, särskilda boende för äldre, per vecka, säsongsvis från 2020 och framåt.

Fem olika kurvor visar hur utvecklingen av covid-fall sett ut under respektive säsong fram till nu. Ökningen under nuvarande säsong är 30-50 procent.

Läs mer