Positiva medieberättelser kan minska suicidtankar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Kunskapshöjande information och positiva berättelser i media om personer som har sökt hjälp kan ha en skyddande effekt på suicidtankar för personer med ökad risk för suicid. Det visar ett nytt faktablad från Folkhälsomyndigheten.

Faktabladet visar att positiva medieberättelser om personer som själva tagit sig ur en suicidal kris, och som uppmuntrat andra att söka hjälp, ledde till en liten men statistiskt säkerställd minskning av suicidtankar bland individer med en förhöjd risk för suicid. Denna skyddande effekt kallas Papageno-effekten. Berättelser om suicid i medier, som följer WHO:s riktlinjer för ansvarsfull medierapportering, kan därmed spela en roll i det suicidpreventiva arbetet.

– Medierapportering om suicid som följer de många råd som finns i WHO:s riktlinjer kan hjälpa till att förebygga suicid, konstaterar Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Världshälsoorganisationen har som en del i sitt arbete med att förebygga suicid tagit fram riktlinjer för medierapportering, med bland annat stödmaterial och rekommendationer till journalister. Riktlinjerna uppdaterades senast 2017. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention har översatt och anpassat riktlinjerna till svenska förhållanden.

Läs mer