Konferens kraftsamlar för att minska suicid

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den 25-26 oktober samlas över 500 deltagare på den nationella suicidpreventiva konferensen i Östersund. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna, och i samband med konferensen publicerar vi en ny temarapport om suicidprevention för att belysa myndighetens arbete på området.

Temat för konferensen, som är den fjortonde i ordningen, är ”Med samlad kraft för livet”. Värd för årets konferens är Region Jämtland Härjedalen, och Folkhälsomyndigheten är medarrangörer tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell inledningstalar tillsammans med socialminister Jakob Forssmed och Katarina Nyberg Finn från region Jämtland. Myndigheten medverkar även i flera av konferensens seminarier, bland annat om stigma och suicid, hur statens stimulansmedel påverkar det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet samt hur den psykiska hälsan ser ut bland barn och unga.

Ny temarapport ger en samlad bild

I samband med konferensen publicerar Folkhälsomyndigheten en ny temarapport om myndighetens arbete inom området suicidprevention de senaste åren. Den innehåller exempel på samarbetsprojekt, material och publikationer om suicid och suicidprevention. Rapporten ger även en bild av utvecklingen av suicid i Sverige, med statistik från olika datakällor.

– För att minska suicidtalet behövs förebyggande insatser på alla samhällsnivåer och inom flera samhällssektorer. Med vår temarapport vill vi ge en samlad bild över utvecklingen, och visa på bredden av de samarbeten vi haft och de kunskapsstöd som vi har tagit fram de senaste åren, säger Johanna Ahnquist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den nationella suicidpreventiva konferensen äger rum vartannat år och vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention, samt till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde. I år deltar över 500 personer. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag om nationell samordning inom området psykisk hälsa och suicidprevention, och det är inom ramen för det uppdraget som myndigheten är med och arrangerar konferensen.

Läs mer