Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning. Ökningen sker i alla grupper. De som rekommenderas en säsongsdos av vaccin mot covid-19 bör vaccinera sig så snart de får möjligheten.

Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt smittspridningen av covid-19, bland annat genom uppgifter från provtagning inom hälso- och sjukvården, hemtjänsten och på SÄBO. Även om det handlar om relativt låga nivåer, så visar Folkhälsomyndighetens sammanställning att antalet bekräftade fall ökat successivt, och på nationell nivå var ökningen 38 procent under vecka 41 jämfört med veckan innan. Uppgången följer det förväntade mönstret under höstperioden. När det gäller antalet IVA-inlagda och avlidna personer med covid-19 är förändringarna små, medan en ökning syns för antalet slutenvårdade.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de flesta i befolkningen har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Detta eftersom immuniteten är god till följd av hög vaccinationstäckning och genomgångna infektioner.

Viktigt att vaccinera sig

De som rekommenderas att vaccinera sig med en säsongsdos i höst är personer som är 65 år eller äldre, personer från 18 år som tillhör riskgrupp och personer mellan 50-64 som hittills aldrig har vaccinerat sig mot covid-19.

– Vi ser nu att smittspridningen ökar, även om den ligger på en relativt låg nivå. För personer med ökad risk för allvarlig sjukdom är det viktigt att man vaccinerar sig mot både covid-19 och influensa enligt gällande rekommendationer, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Personer under 65 år, som tidigare har vaccinerat sig och som inte tillhör någon riskgrupp, har låg risk för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19, och omfattas därför inte av rekommendationen.

En majoritet av landets regioner börjar vaccinera personer på SÄBO i mitten av oktober, följt av en bred vaccinationsinsats som i de flesta regioner går igång i början av november.

– Det vaccin som nu erbjuds mot covid-19 har uppdaterats för att bättre matcha de virusvarianter som cirkulerar. Vaccinationsinsatsen är planerad för att ge bästa möjliga skydd mot covid-19 och influensa under den period då virusen cirkulerar som mest. Hänsyn har också tagits till tidigare vaccinationer mot covid-19 och befintligt immunitet, säger Magnus Gisslén.

Figur: Bekräftade fall av covid-19 per vecka bland personer på SÄBO (65 år och äldre), uppdelat på säsong. Antal totalt per vecka.

Av bilden kan man utläsa att antalet bekräftade fall nu ökar, men ligger på en relativt låg nivå

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19