Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Tillgången på vaccin är god och det finns som tidigare fortsatt möjlighet för regionerna att tillhandahålla vaccin även utanför rekommendationerna.

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Vaccinationerna kommer att erbjudas i regionerna huvudsakligen under april månad. Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning behöver övriga grupper ingen vaccindos under våren 2024 med hänvisning till den immunitet som redan finns i de grupperna.

– När det gäller friska personer som inte omfattas av rekommendationerna finns sedan länge inarbetade rutiner ute i regionerna för att tillgängliggöra vaccinationer utanför rekommendationer. Tillgången på vaccin mot covid-19 är god och vaccinationerna avses hanteras på liknande sätt som för influensa, säger Sören Andersson, enhetschef för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Det finns alltså enligt Folkhälsomyndigheten fortsatt möjlighet för regionerna att tillhandahålla vaccin mot covid-19 även utanför rekommendationerna. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller vaccinet utan kostnad till regionerna.

Läs mer