Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2023 efter en kraftig nedgång under pandemin. Trots ökningen ligger försäljningen för hela året fortfarande under nivåerna före pandemin.

Under 2023 ökade försäljningen av antibiotika på recept med 8 procent jämfört med 2022. Försäljningen under 2023 har däremot minskat med 5 procent jämfört med försäljningen under 2019, det vill säga före pandemin. Då låg antal recept på 286 stycken per 1 000 invånare, för år 2023 låg antal recept på 270 stycken per 1 000 invånare.

Ökningen har varit tydlig även för år 2022, efter pandemiårens restriktioner, och beror sannolikt på en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner då människor återgår till tidigare beteenden med ökade kontakter och större rörlighet i samhället.

– Det är viktigt med ett fortsatt fokus på att följa behandlingsrekommendationerna och att patienter får rätt vård. Sverige har fortfarande en låg användning av antibiotika jämfört med de flesta andra länder, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den totala försäljningen under 2023 ökade i samtliga åldersgrupper jämfört med 2022. Störst var ökningen bland barn (åldersgruppen 0-6 år) där ökningen låg på 32 procent.

Jämfört med 2019 var försäljningen i samtliga åldersgrupper, förutom barn 0-6 år, lägre under 2023. Försäljningen för barn 0-6 år ökade med 5 procent under 2023 jämfört med 2019. Denna ökning beror främst på antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner.

För den totala försäljningen av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner låg nivåerna för 2023 även där lägre jämfört med 2019. Försäljningen av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektioner till kvinnor (18-79 år) var också lägre under 2023 jämfört med 2019.

Swedres-Svarm

Folkhälsomyndigheten analyserar kontinuerligt antibiotikaförsäljningen och kommer till hösten att publicera årsrapporten Swedres-Svarm tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med analyser kring förra årets antibiotikaförsäljning och resistensutveckling inom både human- och veterinärmedicin.

– Antibiotikaresistensutvecklingen är ett av vår tids största hot mot global hälsa. All antibiotikaanvändning driver den utvecklingen och det är därför viktigt att antibiotika bara används där den verkligen gör nytta, säger Andreas Sandgren.

Figur 1 kommer från faktabladet för antibiotikaförsäljningsstatistik inom öppenvård.

Figur 1. Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per region och riket, recept/1000 invånare och år.

Under 2023 Jämfört 2022, har antibiotikaförsäljningen i riket ökat med 8 procent. Under samma period har försäljningen ökat i samtliga 21 regioner.

Figur 2 kommer från faktabladet för antibiotikaförsäljningsstatistik inom öppenvård.

Figur 2. Försäljning av antibiotika (J01 exkl metenamin) (figur 2) försålt på recept (recept/1000 invånare och år) i Sverige.

En långsam uppåtgående trend för antibiotikaförsäljning på recept ses efter en påtaglig minskning under pandemin men fortfarande under nivån i 2019.

Läs mer

Sedan maj 2023 redovisas antibiotikaförsäljningsstatistik i ett faktablad i Folkhälsodata. Faktabladet innehåller statistik som har tidigare redovisats i månadsrapporterna samt i kvartalsrapporterna inom öppenvård. Formatet är interaktiv och dessutom kan underliggande data nås i tabeller i Folkhälsodata.