Årsrapporter

Årsrapporter över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens i Sverige:

Kvartalsrapporter

Sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgruppen för antibiotikastatistik.

Till kvartalsrapporterna

Månadsrapporter

Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län (april 2022) (PDF, 302 kB)

Tandvård

Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård. Med öppenvård menas här all antibiotika som är förskrivet på recept och med antibiotika menas gruppen Antibiotika för systemiskt bruk (J01) samt Metronidazol.

Försäljning av antibiotika förskriven av tandläkare i öppenvård till och med mars 2022 (PDF, 522 kB)

Mått och indikatorer

Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning