Antibiotikaförsäljningen i Sverige

Lyssna

Här har vi samlat olika sammanställningar av statistik för antibiotikaförsäljning i Sverige.

Hämta statistik i Folkhälsodata och Folkhälsostudio

Sedan maj 2023 redovisas antibiotikaförsäljningsstatistik i ett faktablad. Faktabladet innehåller statistik som har tidigare redovisats i månadsrapporterna samt i kvartalsrapporterna inom öppenvård. Formatet är interaktiv och dessutom kan underliggande data nås i tabeller i Folkhälsodata och Folkhälsostudio.

Statistiken kring antibiotikaförsäljning är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "antibiotika", "försäljning" och "öppenvård".

Swedres-Svarm årsrapport

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Swedres-Svarm årsrapporter

Kvartalsrapporter

Sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgruppen för antibiotikastatistik.

Till kvartalsrapporterna

Månadsrapporter

Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län (till och med april 2023) (PDF, 822 kB)

Antibiotikastatistik – Interaktiva faktablad (extern webbplats)

Tandvård

Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård. Med öppenvård menas här all antibiotika som är förskrivet på recept och med antibiotika menas gruppen Antibiotika för systemiskt bruk (J01) samt Metronidazol.

Försäljning av antibiotika förskriven av tandläkare i öppenvård till och med mars 2024 (PDF, 486 kB)

Mått och indikatorer

Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning

Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) genomför punktprevalensmätningar vart femte år för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i EU/EEA länder. Nästa mätning i Sverige sker april-maj 2023, och koordineras av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med Strama och vårdhygien.

Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus