Årsrapport (SWEDRES)
Årsrapport över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Sverige.

Kvartalsrapport
Här finns sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgrupp för antibiotikastatistik.

Månadsrapport (PDF, 1 MB)
Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län.

Tandvård
Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård.

Faktablad Tandvårds-Strama (PDF, 616 kB)

MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning
Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

PRIS – Primärvårdens Register över Infektioner i Sverige
PRIS kan användas för att få en nationell respektive lokal bild över hur olika infektioner handläggs och behandlas i primärvården. Till registret har data inhämtats från deltagande vårdcentralers journaldatabas via en applikation i Medrave. Datainsamling har skett 2007-2014.