Årsrapporter

Årsrapporter över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens i Sverige:

Årsrapport 2019 (SWEDRES)

Årsrapport 2018 (SWEDRES)

Årsrapport 2017 (SWEDRES)

Årsrapport 2016 (SWEDRES)

Årsrapport 2015 (SWEDRES)

Kvartalsrapporter

Sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgrupp för antibiotikastatistik.

Till kvartalsrapporterna

Månadsrapporter

Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län (mars 2021) (PDF, 1,4 MB)

Tandvård

Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård. Med öppenvård menas här all antibiotika som är förskrivet på recept och med antibiotika menas gruppen Antibiotika för systemiskt bruk (J01) samt Metronidazol.

Försäljning av antibiotika förskriven av tandläkare i öppenvård till och med december 2020 (PDF, 597 kB)

Faktablad Tandvårds-Strama (PDF, 616 kB)

Mått och indikatorer

Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning