Antibiotikaförsäljningen i Sverige

Här har vi samlat olika sammanställningar av statistik för antibiotikaförsäljning i Sverige.

Årsrapporter

Årsrapporter över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens i Sverige:

Kvartalsrapporter

Sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgrupp för antibiotikastatistik.

Månadsrapporter

Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län.

Senaste månadsrapporten (PDF, 1,6 MB)

Tandvård

Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård. Med öppenvård menas här all antibiotika som är förskrivet på recept och med antibiotika menas gruppen Antibiotika för systemiskt bruk (J01) samt Metronidazol.

Tandläkares förskrivning av antibiotika i öppenvård t.o.m. december 2019 (PDF, 721 kB)

Faktablad Tandvårds-Strama (PDF, 616 kB)

Mått och indikatorer

Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

Om statistiken

  • Läkemedelsstatistiken för Sverige baseras på apotekens försäljning.
  • Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept, ApoDos).
  • Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition.
  • Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföringsadressen och slutenvård baseras på kund (till exempel sjukhus).
Gå till toppen av sidan