Antibiotikaförsäljningen i Sverige

Här har vi samlat olika sammanställningar av statistik för antibiotikaförsäljning i Sverige.

Underliggande innehåll:

Årsrapport 2017 (SWEDRES)
Årsrapport över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Sverige.

Årsrapport 2016 (SWEDRES)
Årsrapport över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Sverige.

Årsrapport 2015 (SWEDRES)
Årsrapport över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Sverige.

Kvartalsrapport
Här finns sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgrupp för antibiotikastatistik.

Månadsrapport (PDF, 1,5 MB)
Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept för riket och alla län.

Tandvård
Data över antibiotika som har hämtats ut på apotek och som förskrivits av tandläkare i öppenvård.

Faktablad Tandvårds-Strama (PDF, 616 kB)

MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning
Dokument avseende projektet MIRA. Här finns bland annat förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen.

PRIS – Primärvårdens Register över Infektioner i Sverige
PRIS kan användas för att få en nationell respektive lokal bild över hur olika infektioner handläggs och behandlas i primärvården. Till registret har data inhämtats från deltagande vårdcentralers journaldatabas via en applikation i Medrave. Datainsamling har skett 2007-2014.

Gå till toppen av sidan