Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ny sammanställd statistik visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, ökade till cirka 1300 under år 2023. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, och det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande från hälso- och sjukvården.

Infektioner med grupp A-streptokocker är vanligt förekommande. De allra flesta som insjuknar får milda symtom som feber eller halsont. Streptokocker kan även orsaka ytliga hudinfektioner och halsfluss. Framförallt äldre barn och ungdomar kan vara bärare av bakterien, oftast i svalget, utan att visa tecken till sjukdom.

I allvarliga fall kan grupp A-streptokocker orsaka det som kallas för invasiva sjukdomstillstånd, iGAS, som sepsis och djupa mjukdelsinfektioner med kraftig muskelsmärta. Det senare kallas för nekrotiserande fasciit, eftersom det leder till sönderfall av muskelvävnad.

Fallen varierar över tid

Antalet fall av iGAS varierar ofta över tid. Under pandemiåren 2020–2022 var förekomsten av iGAS betydligt lägre än föregående år. Men det senaste året har en ökad förekomst av iGAS setts på flera håll i Europa. I Sverige rapporterades totalt 1327 fall in under 2023, vilket är det högsta antalet sedan iGAS blev anmälningspliktigt år 2004.

– En bidragande orsak är sannolikt ökade kontakter och lägre immunitet i befolkningen efter restriktionerna under pandemiåren 2020–2022. Att vi ser en stor spridning av andra luftvägsinfektioner som covid-19, influensa och RS-virus kan också ha bidragit till ökningen, eftersom samtidig infektion av virus och grupp A-streptokocker kan öka risken för invasiv sjukdom, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Under senare år har spridning av varianter av grupp A-streptokocker som associeras med ökad förekomst av fall med iGAS, blivit vanligare i Europa och Sverige. Folkhälsomyndigheten har, i samarbete med regionerna, analyserat några av fallen med kartläggning (helgenomsekvensering) av bakteriernas arvsmassa. Analysen visade att fallen inte utmärkte sig genetiskt.

Viktigt att hälso- och sjukvården är uppmärksam

Ökningen av iGAS har skett i alla Sveriges regioner. Fallen har ökat både bland vuxna och barn. Av de 1327 fallen som rapporterades under förra året var 141 barn 0–9 år.

– iGAS är en förhållandevis ovanlig sjukdom, men det är inte omöjligt att antalet fall kommer att fortsätta öka under första delen av 2024. iGAS kan drabba alla åldersgrupper och för övrigt friska personer, och sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvården är uppmärksam på dessa fall för att ge ett snabbt och korrekt omhändertagande, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Streptokocker sprids via nära kontakter, därför är det viktigt med god handhygien. Vid misstanke om streptokockinfektion, till exempel halsfluss, bör man alltid kontakta hälso- och sjukvården för bedömning om man behöver antibiotikabehandling.

Läs mer

Statistik om rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker