Kikhosta ökar i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta barnen kan kikhosta vara en livshotande sjukdom. Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att skydda små barn mot smitta och genom vaccination av spädbarn och gravida.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande.

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16. Kikhostvaccination erbjuds gratis inom barnvaccinationsprogrammet och är även kostnadsfritt för gravida i landets regioner.

Ökning under våren 2024

Under de senaste åren, 2020-2023, har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en låg nivå. Men under 2024 visar statistiken en ökning av antalet fall. Hittills har 241 fall rapporterats, varav 28 fall var barn under ett år. Även i flera andra europeiska länder ses en kraftigt ökad förekomst av kikhosta. Flera dödsfall bland spädbarn har rapporterats i Europa vilket belyser vikten av att skydda de mindre barnen.

Fortsatt ökning väntas

Antalet fall av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. En fortsatt ökning av antalet fall förväntas de närmaste månaderna.

– Det är troligt att antalet fall av kikhosta kommer att fortsätta att öka. Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Vid misstanke om kikhosta hos ett spädbarn är det viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom. Även spädbarn som har utsatts för smitta kan vara aktuella för behandling, även om barnet inte har några symptom. Gravida kvinnor och familjemedlemmar med långvarig hosta bör också provtas och behandlas om de har kikhosta för att minska risken för att barnet ska smittas efter födseln.

Del av det nationella barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och ges till barnet vid totalt fem tillfällen. Redan den första dosen vaccin, som barnavårdscentralen erbjuder alla barn vid tre månaders ålder, ger ett visst skydd mot kikhosta. Skyddet förstärks sedan av efterföljande doser.

Läs mer