Att förebygga kikhosta hos spädbarn

Lyssna

Faktabladet riktar sig till dig som träffar gravida och spädbarn i vårdsammanhang och handlar om att förebygga så att spädbarn inte blir sjuka i kikhosta samt att förhindra smittspridning.

Bilagor

Som komplement till rekommendationen finns ett faktablad och en PowerPoint-presentation med talmanus.

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint, 3,5 MB)

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF, 1,1 MB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 24017