I denna systematiska litteraturöversikt utvärderas strategier för att förebygga kikhosta hos barn under sex månaders ålder.

Rapporten kommer att användas som underlag till Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer om förebyggande av kikhosta hos spädbarn. Rapporten är också skriven för personal inom hälso- och sjukvården.