Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa i oktober 2024

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Hösten 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa sker samordnat från den 15 oktober.

Hösten 2023 gav den samordnade vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa en hög vaccinationstäckning. Även i år bedömer Folkhälsomyndigheten att vinsterna med samvaccination överväger, även om de två virussjukdomarna skulle nå sin högsta topp vid något olika tidpunkter. Detta eftersom en högre vaccinationstäckning kan uppnås och risken för undanträngning av annan vård i regionerna minskar. Under de senaste åren har topparna för influensaspridning och covid-19 legat nära varandra, vilket motiverar samvaccination.

– Samvaccination ger en ökad vaccinationstäckning, vilket är viktigt för att minska risken för allvarlig sjukdom av både covid-19 och influensa, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt smittspridningen. Att helt förutse när virusspridningen av covid-19 kommer att öka är inte möjligt, även om kunskapen har blivit större under de senaste åren.Den 15 oktober är rekommenderat startdatum för samvaccinationer mot influensa och covid-19, men det är regionerna själva som beslutar om hur de vill implementera rekommendationen lokalt utifrån sina regionala förutsättningar.

Läs mer