Stora skillnader mellan regionerna i andelen äldre vaccinerade mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt.

I Sverige har vaccinationsinsatsen mot covid-19 generellt varit framgångsrik. En hög andel personer som är 65 år eller äldre har valt att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 genom vaccination. Drygt 79 procent av personer 80 år och äldre vaccinerade sig under hösten 2023, och vaccinationstäckningen är bland den högsta i Europa.

Vaccinationstäckningen varierar

Samtidigt varierar vaccinationstäckningen mellan och inom landets regioner för de rekommenderade doserna. I vissa regioner var det 80 procent som tog påfyllnadsdosen hösten 2023, i andra var det knappt 65 procent. Inom vissa regioner är även variationen på kommunnivå stor. Störst variation har registrerats efter vaccinationsinsatser på våren, då täckningen generellt är lägre. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten undersökt vad som kan ligga bakom skillnaderna.

– Vi ser att bred informationsspridning och hög tillgänglighet till vaccination är centralt för att få ett bra genomslag, liksom ett effektivt samarbete mellan regioner och kommuner. Vaccinationstäckningen påverkas även av socioekonomiska förutsättningar, där personliga kallelser till vaccination har varit ett framgångsrikt sätt att nå fler, säger enhetschef Sören Andersson.

Riktad information ger effekt

Vaccinets skyddseffekt är god men avtar med tiden, därför rekommenderas äldre personer att fylla på sitt skydd regelbundet. Det förstärkta skyddet är viktigt för personer med omsorgsinsatser i hemmet och för personer på Säbo. Trots det kan Folkhälsomyndigheten konstatera att vaccinationstäckningen är låg i många regioner.

– För att bibehålla ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död är det viktigt att äldre personer ges möjlighet att ta de doser som rekommenderas, även om de själva har svårt att ta sig till vaccination. Vi ser att riktad information till målgruppen och deras anhöriga har haft effekt i många regioner, säger Sören Andersson.

Eftersom Sveriges regioner har skilda förutsättningar, går det inte att peka ut ett enskilt arbetssätt som ger en hög vaccinationsgrad på alla platser. Det är därför viktigt att regionerna själva följer upp vaccinationstäckningen och de faktorer som har betydelse lokalt och regionalt, för att kunna anpassa insatserna och nå ut till fler med erbjudandet om vaccination.