• Ökning av kikhosta i augusti

    Publicerat

    Liksom de fyra senaste åren skedde en tydlig säsongsökning av kikhosta i augusti. För att förebygga sjukdom hos de minsta är det viktigt att spädbarn vaccineras i tid och får behandling.

  • Försök till bedrägeri via Facebook

    Publicerat

    Bedragare försöker lura privatpersoner på pengar genom att använda Folkhälsomyndighetens namn. Bedrägeriförsöken polisanmäls.

  • Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018

    Publicerat

    För de allra flesta anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna var läget stabilt under 2018. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt fortsatte spridningen av gonorré att öka och fler…

  • Säsongens topp för RS-virus är passerad

    Publicerat

    Toppen för RS-virus, som kan orsaka allvarlig sjukdom hos små barn, är nu passerad. Årets säsong nådde en mycket hög aktivitet under vecka 7-8 och började sedan sakta att avta. Många har insjuknat, framförallt…

  • Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska

    Publicerat

    Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade med 5 procent 2018 jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten har sammanställt.

  • Enkät till 110 000 barn undersöker miljöns påverkan på hälsan

    Publicerat

    Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas…

  • Allt fler barn kan prata med sin pappa om problem

    Publicerat

    Under lång tid har andelen barn som kan prata med sin mamma om problem varit hög i Sverige. Nu ökar andelen som kan prata med sin pappa, särskilt bland flickor. Det visar de senaste resultaten från undersökningen…

  • Öppna jämförelser – så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner

    Publicerat

    En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet. Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten…

  • Se folkhälsostatistik i din kommun – nya interaktiva faktablad

    Publicerat

    Nu publicerar Folkhälsomyndigheten faktablad i nytt interaktivt format som visar folkhälsorelaterad statistik på kommunnivå.

  • Infektionssjukdomar drabbar ojämlikt

    Publicerat

    Trots att Sverige är ett rikt land med i princip fri tillgång till utbildning och sjukvård finns det skillnader i vilka som drabbas av infektionssjukdomar. Detta visar en studie utförd vid Folkhälsomyndigheten.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 9 Nästa