• Nya resultat om förekomst av covid-19 i Sverige

  Publicerat

  I slutet av maj hade cirka 0,3 procent av befolkningen i Sverige en aktiv pågående infektion med covid-19. Detta enligt resultat från en av Folkhälsomyndighetens senaste undersökningar. Motsvarande andel…

 • Födelseland och risken att drabbas av covid-19

  Publicerat

  Förekomst av sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan grupper med olika födelseland i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

 • Reviderat stöd för provtagning för covid-19 inom äldreomsorgen

  Publicerat

  Omfattande provtagning och smittspårning av covid-19 inom äldreomsorgen är önskvärd för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu det dokument som tagits fram…

 • Studie visar tydligt samband mellan ålder och risken att dö i covid-19

  Publicerat

  Uppskattningsvis 0,6 procent av alla som smittades med covid-19 kring andra halvan av mars avled. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort i Stockholms län.

 • Förlängd anmälningstid för antikroppstestning i Rinkeby-Kista

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm förlänger anmälningstiden till onsdag den 17 juni kl 24:00 för de personer som bjudits in att delta i antikroppsundersökning i Rinkeby-Kista.

 • Kraftigt minskad försäljning av antibiotika under covid-19-pandemin

  Publicerat

  Under våren 2020 minskade försäljningen av antibiotika på recept jämfört med 2019, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Antibiotika mot luftvägsinfektioner har minskat mest och minskningen syns…

 • Goda exempel för att minska smittspridning på äldreboenden

  Publicerat

  Flera särskilda boenden för äldre har drabbats hårt av covid-19. Därför är det fortsatta arbetet med att förhindra smittspridning på äldreboendena högt prioriterat. Folkhälsomyndigheten har samlat in…

 • Covid-19 kom till Sverige från flera länder

  Publicerat

  I en ny kartläggning av arvsmassan hos SARS-CoV-2 hos hemvändande resenärer har tre huvudsakliga genetiska grupper av viruset identifierats. Undersökningen visar att smittan sannolikt kommit in i Sverige…

 • Nya allmänna råd inför sommarens resor

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

 • Pressträffar under sommaren

  Publicerat

  De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls på tisdagar och torsdagar under sommaren, från och med nu.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 29 , 30 , 31 , 32 (denna sida) , 33 , 34 , 35 , , 41 Nästa