• 350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

    Publicerat

    I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan…

  • Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

    Publicerat

    Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört med samma period året innan. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)