• Vaccination mot covid-19 för ungdomar kan starta i augusti

    Publicerat

    Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare kan erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige från vecka 32. Folkhälsomyndigheten bedömer att de flesta regioner då ska ha möjlighet att fortsätta med vaccination…

  • Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt…

  • Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

    Publicerat

    Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till…

  • Låg smittspridning väntas i sommar

    Publicerat

    Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk…

  • Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna

    Publicerat

    Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. I åldersgruppen 16-19 år, som är med i…

  • Fortsatt försiktighet från den 1 juli

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. Information om vad som gäller från den 1 juli har uppdaterats. Det är fortsatt viktigt…

  • Myndighetsgemensamma pressträffar pausas under sommaren

    Publicerat

    De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 pausas under sommaren om inget oförutsett inträffar. Den sista pressträffen innan pausen blir den 1 juli och de återupptas igen den 12 augusti.

  • Hög vaccinationsvilja bland utrikesfödda

    Publicerat

    En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan för vaccination mot covid-19 är hög i Sverige bland invånare födda i annat land.

  • Fortsatt minskning av antalet covid-19-fall

    Publicerat

    Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige. Fördröjning i inrapporteringen gör att statistiken främst ska tolkas över en längre tidsperiod.

  • Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

    Publicerat

    Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 19 Nästa