• Kraftig ökning av gonorré

    Publicerat

    Förra året ökade antalet rapporterade fall av gonorré kraftigt i Sverige, i synnerhet bland män som har sex med män. För att trenden ska vända är det viktigt att hälso- och sjukvården är generös med…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)