Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

53 träffar inom Nyheter filtrerat på Covid-19

  • Folkhälsa och barns bästa vägledande i skolbeslut under pandemin

    Publicerad:

    Sverige har deltagit i en utvärdering av processen bakom besluten om skolan under covid-19-pandemin. Resultaten visar att en bred samsyn om barns och ungas bästa och ett brett samarbete bidrog till öppna skolor och begränsad distansundervisning.

  • Personer i riskgrupper och från 65 år rekommenderas säsongsdos mot covid-19

    Publicerad:

    Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre löper större risk att bli allvarligt sjuka. Därför rekommenderas personer i dessa grupper att ta en dos av det uppdaterade vaccinet

  • Uppdaterat vaccin mot covid-19 väntas inför vintersäsongen

    Publicerad:

    Under hösten väntas uppdaterade covid-19-vaccin anlända till Sverige som ger ökat skydd mot den nu dominerande virusvarianten XBB och dess undervarianter. Leveranserna beräknas komma i oktober, inför säsongens vaccinationsinsats som startar den 7 november.

  • Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för ökad skyddseffekt hos äldre

    Publicerad:

    De äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten 2022 fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död under vintern 2022/2023, än de som inte tog en dos under hösten. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

  • Fortsatt hög andel i befolkningen som har antikroppar mot covid-19

    Publicerad:

    En hög andel i alla åldersgrupper i befolkningen har antikroppar mot covid-19 visar Folkhälsomyndighetens senaste stickprovsundersökning. Resultaten bedöms bero på en hög vaccinationstäckning och en fortsatt smittspridning.

  • Viktigt att personer 80 år och äldre får sin påfyllnadsdos

    Publicerad:

    Hittills har bara knappt hälften av alla personer över 80 år fått vårens dos mot covid-19. För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas får möjlighet att göra det så snart som möjligt.

  • Inga belägg för att stängda skolor minskade smittspridning av covid-19

    Publicerad:

    Skolstängningar hade inte någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19 i Danmark, Finland, Norge och Sverige enligt en ny gemensam nordisk analys.

  • Debatt: En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap

    Publicerad:

    Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen mot allvarliga hälsohot. Det skriver gd Karin Tegmark Wisell i en debattartikel

  • Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

    Publicerad:

    För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre än hälften av personer 80 år och äldre vaccinerat sig med den rekommenderade påfyllnadsdosen sedan den 1 mars. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu

  • Krav på smittspårning för covid-19 upphör

    Publicerad:

    Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna