• Fler åtgärder för att minska smittspridningen

  Publicerat

  Smittspridningen av covid-19 i samhället är fortfarande hög. Majoriteten av regionerna ser antingen en platå eller en ökning av antalet fall. För att vända utvecklingen krävs flera nya åtgärder och bättre…

 • Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom

  Publicerat

  Det är klokt att den som erbjuds vaccination mot covid-19 tackar ja, både för sin egen skull och för andras, oavsett vilket vaccin som erbjuds. Samtliga hittills godkända vacciner skyddar mot sjukdom.

 • Vaccination mot covid-19: ”Skydda dig själv och andra”

  Publicerat

  Alla som är 18 år och äldre i Sverige kommer att erbjudas vaccin som skydd mot covid-19. Arbetet med att informera om vaccinationerna pågår, och kommer att anpassas utifrån den fas som vaccinationsarbetet…

 • Covid-19 vanligast bland yrkesgrupper inom vård och omsorg

  Publicerat

  Generellt syns inga stora skillnader mellan olika yrkesgrupper, men vård- och omsorgspersonal har haft en högre förekomst av covid-19. Samtidigt återfinns flest IVA-vårdade bland personer inom övriga…

 • Uppdaterad genomgång av forskning om psykisk hälsa under pandemin

  Publicerat

  Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar analyser av personer i grupper med särskild risk för…

 • 120 000 personer får enkätfrågor om hälsa och covid-19

  Publicerat

  I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan…

 • Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt. Det är viktigt att under en tid efter ankomst till…

 • Tre fjärdedelar av boende på Säbo har fått minst en dos

  Publicerat

  Tre av fyra som bor på särskilt boende för äldre har fått minst en dos av vaccin mot covid-19. Bland personer med hemtjänst har en av fyra fått sin första dos.

 • Uppdaterad rekommendation om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar rapporten Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19 som publicerades den 4 februari 2021. Det gäller en förändring för personer som genomgått organtransplantation…

 • Scenarier för smittspridning våren 2021

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för spridning av viruset som orsakar covid-19. Scenarierna visar att mindre följsamhet till åtgärder för att minska smittspridning, till exempel ökade sociala…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 19 , 20 , 21 , 22 (denna sida) , 23 , 24 , 25 , , 42 Nästa