• Samers hälsa och levnadsvanor undersökta i stor enkätstudie

  Publicerat

  De flesta samer i Sverige uppger att de har en god allmän hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande. Samtidigt finns det skillnader mellan samer och den övriga befolkningen i vissa hälsoutfall, livsvillkor…

 • Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

  Publicerat

  Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer som före pandemin. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2022…

 • Försäljningen av antibiotika ökade under 2022

  Publicerat

  Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2022 efter en kraftig nedgång under pandemin. Försäljningen för hela året har inte nått tillbaka till nivåerna före pandemins…

 • Stress och oro dubbelt så vanligt i grupper som står utanför arbetslivet

  Publicerat

  Många i befolkningen upplever stress, ängslan, oro eller ångest, och vanligast är detta bland de som inte arbetar. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning…

 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Publicerat

  Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

 • Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras

  Publicerat

  Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat bruk inom dessa områden. Inom denna grupp är…

 • Hälsan allmänt god men fortsatt ojämlik visar stor undersökning

  Publicerat

  Över 70 procent av befolkningen i Sverige upplever sig ha en god allmän hälsa, men det finns fortsatta skillnader mellan olika grupper. Det visar Folkhälsomyndighetens stora nationella befolkningsundersökning…

 • Epidemistart för årets säsong av RS-virus

  Publicerat

  Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att vintersäsongens epidemi har startat på nationell nivå. Spridningen väntas tillta under kommande veckor. Det…

 • Nu drar vaccinationerna mot säsongsinfluensa igång

  Publicerat

  Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras. Det finns en ökad risk…

 • Sammanställning av vintersjukdomar klar

  Publicerat

  Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa