• Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (artikelnummer 21215)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (arabiska)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (dari)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (persiska/farsi)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (polska)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (somaliska)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (tigrinja)
 • Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen? (turkiska)
 • Have you not been vaccinated yet, or have you only gotten your first dose?
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (arabiska) (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare
 • (bosniska/kroatiska/serbiska) (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (nordkurdiska) (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (spanska) (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (sydkurdiska) (2015)
 • Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkare (turkiska) (2015)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (artikelnummer 14020)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (arabiska)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (nordkurdiska)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (spanska)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (sydkurdiska)
 • Kontrollköp av folköl och tobak (turkiska)
 • Test purchases of medium-strong beer and tobacco
 • Test purchases of medium-strong beer, tobacco and non-prescription medicinal products
 • Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (artikelnummer 20110 e-publikation)