Publikationer borttagna 2023

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2023. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik (artikelnr. FHI080260)
 • Aktivt liv i byggda miljöer – Manual för kommunal planering (artikelnr. FHI101006)
 • Alkoholservering på särskilda boenden – Egenkontroll (artikelnr. 14004)
 • Ansvarsfull alkoholservering – Ett utbildningsmaterial (artikelnr. 21278-1)
 • Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens – Attityder och kunskaper hos Sveriges befolkning (artikelnr. 16110)
 • Antibiotikaförskrivning i relation till sociodemografiska faktorer, komorbiditet och tillgänglighet till primärvård (artikelnr. 2014-10-17)
 • Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2013, för samverkansuppdrag (artikelnr. 2013-11-26)
 • Användning av hivtester med snabbsvar (artikelnr. 2013-101-22)
 • Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning – Förskrivning relaterad till diagnos enligt MIRA klass 2 (artikelnr. 16046)
 • Avslut av allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn och unga i Sverige – Beslutsunderlag september 2022 (artikelnr. 22239)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017 – Årsrapport (artikelnr. 18031)
 • Bra att veta om rotavirus (artikelnr. 19059-1)
 • Checklist for high-quality implementation (artikelnr. 18126)
 • Covid-19 – Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020 (artikelnr. 20096)
 • Covid-19-vaccination av barn i särskilda grupper och ungdomar från 16 år (artikelnr. 21152)
 • Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021 (artikelnr. 21205)
 • Covid-19-vaccination av barn under 12 år i Sverige – teknisk rapport (artikelnr. 22006-1)
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 3) (artikelnr. 21092)
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 4) (artikelnr. 21213)
 • COVID-19 in children and adolescents (version 2) (artikelnr 20185-2)
 • Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland (artikelnr. 21102)
 • Det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet – vad visar Länsrapportens undersökning? (artikelnr. 22273)
 • Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019 (artikelnr. 20005-2)
 • Early implementation of the WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System GLASS (2018)
 • Estimates of the peak-day and the number of infected individuals during the covid-19 outbreak in the Stockholm region, Sweden February – April 2020 (artikelnr. 20059)
 • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention (artikelnr. 19007)
 • European Health Interview Survey 2014 (artikelnr. 2015-16138)
 • Evaluation of immunogenicity and effectiveness of low dose dTap-IPV vaccine used as booster in 4-8 year old children – A rapid literature review (artikelnr. 01192-2017)
 • Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre – En samanställning av exempel från verksamheter, kommuner och regioner (artikelnr. 20073)
 • Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord (artikelnr. 20005)
 • Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2014 (artikelnr. 2014-06-05)
 • Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2016 (artikelnr. 16005)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 (artikelnr. 16136)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 (artikelnr. 18001)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019 (artikelnr. 18130)
 • Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar (artikelnr. FHI101103)
 • Fortsätt att tvätta händerna (artikelnr. 21060-1)
 • Fortsätt att tvätta händerna – WHO:s internationella handhygiendag 5 maj (artikelnr. 21060)
 • Framtidens folkhälsa – allas ansvar (kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010) (artikelnr. FHI110505)
 • Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg (artikelnr. 23098)
 • Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (artikelnr. 22300)
 • Förskolan är viktig under pandemin (20201)
 • Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 – Återrapportering av regeringsuppdrag, ärendenummer 02934-2020 (artikelnr. 20155)
 • Geodata for Environmental Health
 • Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat – En vägledning för verksamhetsutövare (artikelnr. 20125)
 • Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården (2008)
 • Health declaration vaccination against COVID-19 (artikelnr. 22275-1)
 • HIV IDAG (Affisch två män) (artikelnr. 19091)
 • HIV IDAG (Affisch yngre kvinna och man) (artikelnr. 19091)
 • HIV IDAG (Affisch äldre man och kvinna) (artikelnr. 19091)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (artikelnr. 22275)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (albanska) (artikelnr. 22275-17)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (arabiska) (artikelnr. 22275-2)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (bosniska, kroatiska, serbiska) (artikelnr. 22275-5)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (bulgariska) (artikelnr. 22275-20)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (dari) (artikelnr. 22275-8)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (finska) (artikelnr. 22275-10)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (franska) (artikelnr. 22275-9)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (meänkieli) (artikelnr. 22275-15)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (nordsamiska) (artikelnr. 22275-14)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (persiska/farsi) (artikelnr. 22275-7)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (polska) (artikelnr. 22275-6)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (romani kelderash) (artikelnr. 22275-18)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (romani lovari) (artikelnr. 22275-19)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (rumänska) (artikelnr. 22275-21)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (ryska) (artikelnr. 22075-12)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (somaliska) (artikelnr. 22275-3)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (spanska) (artikelnr. 22275-11)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (tigrinja) (artikelnr. 22275-4)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (turkiska) (artikelnr. 22275-16)
 • Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (ukrainska) (artikelnr. 22275-22)
 • Händelseanalyser av suicid inom hälso-och sjukvården (artikelnr. 19050)
 • If you are getting vaccinated – About the COVID-19 vaccination (artikelnr. 21290-1)
 • If you are pregnant – About the COVID-19 vaccination (artikelnr. 21255-2)
 • If you do not have a Swedish ID document – About the COVID-19 vaccination (artikelnr. 22243-2)
 • IMPACT – a Sino-Swedish collaboration to combat antibiotic resistance
 • Indikationer för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet från 16 januari 2023 (artikelnr. 23025)
 • Information about vaccinations for people who are pregnant (artikelnr. 22204-1)
 • Inför kommande resa, glöm inte ... (Affisch) (artikelnr. 22092)
 • Inför kommande resa, glöm inte ... (Affisch på arabiska) (artikelnr. 22092-1)
 • Inför kommande resa, glöm inte ... (Affisch på somaliska) (artikelnr. 22092-)
 • The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report (artikelnr. 20094-2)
 • Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion (artikelnr. 20098-1)
 • Lagsporter och covid-19 – fokus på ishockey (artikelnr. 20199)
 • Luftvägsinfektioner hos förskolebarn – handläggning i öppenvård (bakgrundsmaterial till kortversionen) (artikelnr. 2012-15-11)
 • Luftvägsinfektioner hos förskolebarn – handläggning i öppenvård (kortversion) (artikelnr. 2012-15-10)
 • Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2020 (artikelnr. 20139)
 • Metodbeskrivning – Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst (artikelnr. 00393-2017-1)
 • MIRA – Mått och Indikatorer för Rationell Antibiotikaförbrukning (artikelnr. 15047)
 • Mässling och röda hund – ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan (artikelnr. 2014-11-15)
 • Narkotikabruket i Sverige (artikelnr. FHI110118)
 • Nationella insamlingen av cefadroxilresistenta Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae från urinodlingar – Genotypningsresultat 2017-års insamling (artikelnr. 19029)
 • NorthernGLASS – Sharing experiences from a collaborative project on early implementation of the Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) in the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (artikelnr. 18020)
 • Ny termin – men covid-19 är fortfarande här (artikelnr. 22196)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (artikelnr. 22204)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (Arabiska) (artikelnr. 22204-2)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (Ryska) (artikelnr. 22204-3)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (Somaliska) (artikelnr. 22204-4)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (Tigrinja) (artikelnr. 22204-5)
 • Om vaccinationer för dig som är gravid (Ukrainska) (artikelnr. 22204-6)
 • Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag (artikelnr. 19074-1)
 • Pertussis surveillance in Sweden, twentyone year report (artikelnr. 19071)
 • Pertussis surveillance in Sweden, twenty-second annual report (artikelnr. 20142)
 • Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2021 (artikelnr. 20206)
 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022–2024 (artikelnr. 21062)
 • Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna (artikelnr. 20167)
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2018 (artikelnr. 20005)
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2019 (artikelnr. 19102)
 • Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner – En kvalitativ intervjustudie om riskfaktorer, skyddsfaktorer och möjliga förbättringar i samband med psykisk ohälsa (artikelnr. 19096)
 • Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion (artikelnr. 19044)
 • Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers (Middle East Respiratory Syndrome)
 • Samordningsuppdrag antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2014 (artikelnr. 2015-1-18)
 • Ska du resa? (Affisch) (artikelnr. 22091)
 • Ska du resa? (Affisch på arabiska) (artikelnr. 22091-1)
 • Ska du resa? (Affisch på somaliska) (artikelnr. 22091-2)
 • Skattning av peakdag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län februari-april 2020 (artikelnr. 20055)
 • Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre – Baserat på svenska data från våren 2021 (artikelnr. 21171)
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd (artikelnr. 15037)
 • Spelproblem på arbetsplatsen – Kunskapsstöd (artikelnr. 18058)
 • Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt (artikelnr. 18084-2)
 • Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande – En systematisk litteraturöversikt över förebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården (artikelnr. 19004)
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2018) (artikelnr. 18083)
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2020) (artikelnr. 20172)
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2021) (artikelnr. 23039)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (artikelnr. 22243)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Arabiska) (artikelnr. 22243-1)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Bulgariska) (artikelnr. 22243-5)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Dari) (artikelnr. 22243-7)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Persiska/farsi) (artikelnr. 22243-11)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Polska) (artikelnr. 22243-6)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Rumänska) (artikelnr. 22243-8)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Ryska) (artikelnr. 22243-9)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Somaliska) (artikelnr. 22243-3)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Tigrinja) (artikelnr. 22243-4)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Turkiska) (artikelnr. 22243-10)
 • Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19 (Ukrainska) (artikelnr. 22243-12)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 (Lättläst) (artikelnr. 21257)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (artikelnr. 21290)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Arabiska) (artikelnr. 21290-2)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Finska) (artikelnr. 21290-4)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Meänkieli) (artikelnr. 21290-5)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Persiska/Farsi) (artikelnr. 21290-3)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Polska) (artikelnr. 21290-6)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Romani arli) (artikelnr. 21290-7)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Romani kelderash) (artikelnr. 21290-8)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Ryska) (artikelnr. 21290-12)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Somaliska) (artikelnr. 21290-9)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Tigrinja) (artikelnr. 21290-10)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19 (Ukrainska) (artikelnr. 21290-13)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Vaccinationen skyddar dig och andra (Lättläst affisch) (artikelnr. 21179)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (artikelnr. 21255)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Arabiska) (artikelnr. 21255-1)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Farsi) (artikelnr. 21255-3)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Ryska) (artikelnr. 21255-6)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Somaliska) (artikelnr. 21255-4)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Tigrinja) (artikelnr. 21255-5)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Ukrainska) (artikelnr. 21255-7)
 • Till vårdnadshavare – Vaccination mot covid-19 för barn inom särskilda grupper (artikelnr. 23198)
 • Tillsynsplan 2022 – Tillsyn enligt alkohollagen lagen om tobak och liknande produkter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (artikelnr. 21280 e-publikation)
 • To parents/guardians – Vaccination against COVID-19 for specific groups of children (artikelnr. 23198-1)
 • Underlag för planering av vaccination mot apkoppor – EU-donerade vaccindoser, version 1 (artikelnr. 22191)
 • Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2023–2024 – Uppdatering av aktivitetskalender för 2023–2024 och uppföljning av 2022 års plan för tillsynsvägledning (artikelnr. 22054)
 • Uppskattning av framtida sjukvårdskostnader till följd av antibiotikaresistens (artikelnr. 16119)
 • Urinvägsinfektioner hos män (artikelnr. 2014-03-13)
 • Utvärdering av åldersgräns för särskilda råd till personer 70 år eller äldre (artikelnr. 20080)
 • Vaccination covid-19 (arabiska, somaliska, persiska/farsi) (artikelnr. 21185-2)
 • Vaccination covid-19 (svenska, turkiska, tigrinja) (artikelnr. 21185-1)
 • Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist - en vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (artikelnr. 22171)
 • Vaccination mot covid-19 till barn och unga, från hösten 2022 – Kunskapsunderlag, juni 2022 (artikelnr. 22170)
 • Vaccination mot covid-19 till barn yngre än 12 år – Beslutsunderlag januari 2022 (artikelnr. 22006)
 • Vaccinationer till människor på flykt – Rekommendationer till hälso- och sjukvården (2017)
 • Vardag, barriärer, möjligheter – intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper (artikelnr. 2014-06-01)
 • Vägledning för antikroppspåvisning (artikelnr. 21043)
 • Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (artikelnr. 22067)
 • Övervakning av antibiotikaresistens – Nationell plan (artikelnr. 2014-03-06)