Årsredovisning 2018

Under 2018 har riksdagen antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med ett tydligare fokus på jämlik hälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det folkhälsopolitiska arbetet måste bedrivas på alla nivåer och inom alla politikområden.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-02-26
  • Antal sidor: 73
  • Artikelnummer: 18082

Öppna publikationen

Årsredovisning 2018(PDF 1,8 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan