Sammanfattning av lägesrapport Ett rökfritt Sverige 2025. Här beskrivs tobaksrökningens utveckling i förhållande till jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga samt uppföljningen av att uppnå ett rökfritt Sverige.