Den här rapporten handlar om implementering. Här presenteras och diskuteras vetenskapliga rön om hur nya metoder och produkter kan spridas och implementeras. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa. Som tillägg finns en metodbeskrivning samt checklista som separata publikationer.

Metodbeskrivning. Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Checklista för implementering med kvalitet

Checklistan finns också översatt till engelska Checklist for high-quality implementation

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-09-19
  • Antal sidor: 68
  • Artikelnummer: 00393-2017