Den här kunskapssammanställningen handlar om hälsoeffekter av höga temperaturer, i dagligt tal kallat värmeböljor. Den beskriver vilka de sårbara grupperna är och ger exempel på åtgärder. De rekommenderade åtgärderna handlar om att stärka samhällets såväl som enskilda personers förmåga att hantera en värmebölja. Slutsatsen är att det genom bättre beredskap går att minska dödligheten vid en värmebölja.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Rapporten riktar sig till tjänstemän, beslutsfattare och sakkunniga på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt med beredskapsfrågor.