Detta informationsblad riktar sig till dig som säljer tobaksvaror till konsumenter.

Här kan du läsa mer om egenkontrollen av identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen.