Detta informationsblad riktar sig till dig som säljer tobaksvaror till konsumenter. Du får information om egenkontrollen av identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen.

Relaterad läsning