Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Lyssna

Styckförpackningar av tobaksvaror ska vara försedda med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning. Detta gäller alla tobaksvaror som tillverkats i eller importerats till EU från och med den 20 maj 2024.

Styckförpackningar som saknar dessa märkningar får inte säljas. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att tobaksvaran ska kunna spåras från fabrik till försäljningsstället och säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen om en tobaksvara är äkta eller inte.

Uppdateringar 2024-05-24

Sidorna om säkerhetsmärkning och spårbarhetsmärkning har uppdaterats utifrån att från den 20 maj 2024 omfattar reglerna alla tobaksvaror.

Läs mer