Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Lyssna

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak ska vara försedda med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning. Detta gäller även övriga tobaksvaror som tillverkats i eller importerats till EU från och med den 20 maj 2024.

Styckförpackningar som saknar dessa märkningar får inte säljas. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att tobaksvaran ska kunna spåras från fabrik till försäljningsstället och säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen om en tobaksvara är äkta eller inte.

Uppdateringar 2023-12-18

Sidorna om säkerhetsmärkning och spårbarhetsmärkning har uppdaterats med information om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordningen (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, som träder i kraft 21 december 2023.

Läs mer