Under 2022-2024 prioriterar Folkhälsomyndigheten tillsynsvägledning inom områdena som framgår i tabell 1 och 2.

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt alkohollagen.
OmrådeInsatserVerksamhetsår
Servering Publicera vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering m.m. 2022
Servering Ta fram utbildning riktad mot kommunala alkoholhandläggare, utifrån regeringsuppdrag: Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten (regeringen.se) 2022
Detaljhandel folköl Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel med folköl 2022
Servering Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2022-2023
Servering Ta fram vägledning om anmälan av lokal för catering, provsmakning, m.m. 2023
Servering Ta fram vägledning om servering folköl 2024
Tabell 2. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt lagen om tobak och liknande produkter.
OmrådeInsatserVerksamhetsår
Handel med tobak och liknande produkter Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel 2022
Handel med tobak och liknande produkter samt rökfria miljöer Publicera relevanta rättsfall på myndighetens webbplats 2022
Handel med tobak Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2022-2023
Rökfria miljöer Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av vattenpipsrökning på serveringsställen 2023
Handel med tobak Revidera vägledning till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 2024
Rökfria miljöer Revidera vägledning om kommunernas tillsyn av rökfria utomhusmiljöer 2024

Vi kommer även att fortsatt prioritera deltagande i det myndighetsgemensamma arbetet som samordnas av Skatteverket med att ta fram stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror (dvs. revidering av den s.k. Hjortronboken).

När respektive vägledning publicerats på Folkhälsomyndighetens webbplats kommer den i första hand implementeras via länsstyrelsernas nätverk för alkohol- och tobakstillsyn. Vid förfrågan och om resursutrymme finns kommer vi även att delta vid några av länsstyrelsernas regionala nätverk för att stödja implementeringen till kommunerna.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner uttryckt att de har behov av.

Eftersom nya lagförslag och andra omständigheter kan komma att påverka behoven av tillsynsvägledning under perioden kommer vi att göra en årlig översyn och uppdatering av planen.