Denna vägledning ger information om de läkemedel som finns i beredskap inför en influensapandemi, hur de tillgängliggörs och hur de ska användas. Det ger stöd för regionernas planering av hur de kan hantera och genomföra medicinska motåtgärder och en kort beskrivning av de involverade nationella myndigheternas roller och ansvar.

Målgruppen är framför allt smittskyddsläkare och regionernas beredskapssamordnare, som ska planera och organisera sin verksamhet för vaccination samt rekvirering av antiviraler och antibiotika vid en pandemi.

Pandemiberedskap. Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag och Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag.