Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs under pågående pandemi 2020 och 2021. Resultaten kommer att redovisas efterhand. Denna rapport innehåller resultat från blodgivare. Rapporten omfattar undersökning genomförd vecka12-13, vecka 17-24, vecka 42-43 och vecka 48-49 2020, samt vecka 9-10 2021. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Läs mer