Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs under pågående pandemi våren och hösten 2020. Resultaten kommer att redovisas efterhand. Detta är den andra delrapporten och innehåller resultat från blodgivare. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1)

Läs mer

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020