Seroimmunitetsstudier

Folkhälsomyndigheten utvärderar effekten av vaccinationsprogrammet bland annat genom immunitetsuppföljning med så kallade seroimmunitetsundersökningar.

Dessa undersökningar görs för att följa om befolkningens immunitet förändras över tid. Det kan till exempel röra sig om förändringar i det nationella vaccinationsprogrammet, som att påfyllnadsdoser flyttas eller vacciner tas bort, ändras eller läggs till.

Seroimmunitetsstudier för vaccinuppföljning

Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar för att följa immunitetsläget i befolkningen för agens som ingår i vaccinationsprogrammet för åren 1991, 1997 och 2007, men även för att studera befolkningens skydd mot pandemisk influensa A(H1N1)pdm09 för prover insamlade åren 2007 och 2009-2012.

Seroimmunitetsstudie 2016

Seroimmunitetsundersökningarna upprepas regelbundet för att följa om befolkningens immunitet förändras över tid, till exempel när något förändras i vaccinationsprogrammet, som att påfyllnadsdoser flyttas eller vacciner tas bort eller läggs till. Vid en sådan undersökning mäter man koncentrationen av antikroppar, mot en specifik sjukdom, i blodet hos ett urval av befolkningen. På så sätt får man reda på om individen eller gruppen har ett skydd mot den sjukdomen. Folkhälsomyndigheten har regelbundet utfört sådana mätningar för att följa immunitetsläget i befolkningen mot vaccinationsprogrammet sjukdomar. Tidigare nationella studier har utförts 1991, 1997 och 2007.

Seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 1997, Slutrapport
Seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 2007

Under våren och sommaren 2016 gör Folkhälsomyndigheten, tillsammans med laboratorier i landet, en ny provinsamling, där ca 6000 överskottsprover samlas in ifrån klinisk-kemi laboratorier för att undersöka befolkningens immuniteten mot sjukdomarna i barnvaccinationsprogrammet. Insamlingsmetodiken är ny för denna seroimmunitetsundersökning av barnvaccinationsprogrammet. Analyserna kommer att ske med en multiplexserologi, där antikroppar mot flera sjukdomar analyseras samtidigt.

Övervakning av immunitetsläget – seroepidemiologiska studier

Övervakning

Uppföljning av vaccinationsprogram

Influensa A(H1N1)pdm09, seroepidemiologiska studier

The Influenza A(H1N1)2009 Pandemic in Sweden, 2009-2010

Influenza in Sweden – Season 2011-2012

Influenza in Sweden – Season 2012-2013

Gå till toppen av sidan