Nationella vaccinationsprogram i Sverige delas in i allmänna- och särskilda vaccinationsprogram. Som komplement till de statligt beslutade nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Sådana rekommendationer är inte bindande, utan regioner beslutar om implementeringen av rekommendationerna i sina respektive regioner. I denna rekommendation finns information om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19. Rekommendationerna vänder sig till smittskyddsenheterna, hälso- och sjukvården och dess personal och är ett underlag för planering inom regioner.