I detta faktablad presenteras en lägesbild av förekomsten av rökning på svenska skolgårdar. Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med tobakstillsyn eller tobaksförebyggande arbete i skolan.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-09-02
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 19103