I rapporten beskrivs tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Tre scenarier

Vi har tagit fram tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021.

Detaljerade utdata scenario 0, covid-19 2020-2021 (Excel, 341 kB)

Detaljerade utdata scenario 1, covid-19 2020-2021 (Excel, 652 kB)

Detaljerade utdata scenario 2, covid-19 2020-2021 (Excel, 699 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-07-21
  • Antal sidor: 35
  • Artikelnummer: 20111