Insatser vid nya utbrott av covid-19 – Regeringsuppdrag

Lyssna

Insatser inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19”.

Den troligaste utvecklingen i spridningen av covid-19 i Sverige under det närmaste året är en relativt låg allmän spridning kombinerat med lokala utbrott. Utgångspunkten i förslagen på insatser är därför att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer motsvarar en lägsta nivå, och att det blir möjligt att skärpa rekommendationerna på regional nivå vid eventuella lokala utbrott. Det är därför viktigt att det finns regionala och lokala strukturer för att snabbt kunna agera på signaler om utbrott. En effektiv övervakning kombinerad med en god test- och smittspårningskapacitet kommer fortsatt att vara centrala verktyg för att tidigt upptäcka utbrott och minska smittspridningen. För allmänheten är vikten av distansering, att stanna hemma vid sjukdom och god handhygien de grundläggande insatserna mot smittspridning.

I rapporten beskrivs insatser för att minska smittspridning av covid-19 fram till den 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Läs mer

Scenarier – Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19”

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 20120