Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer

I den här rapporten sammanställs kunskap om skillnader i psykisk ohälsa mellan olika grupper av äldre personer (65 år och äldre). Av rapporten framkommer att det finns en betydande variation i fördelningen av psykisk ohälsa. Exempelvis har kvinnor mer psykisk ohälsa än män, och äldre personer med kortare utbildning har högre risk för psykisk ohälsa än de med längre utbildning. Vidare är psykisk ohälsa vanligare bland personer som saknar kontantmarginal. Skillnader finns också beroende på andra sociala och även hälsomässiga faktorer. Rapporten vänder sig till forskare och andra verksamma inom områden som berör äldres psykiska hälsa med intresse av fördjupande läsning om psykisk ohälsa och dess fördelning bland äldre personer.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-09-06
  • Antal sidor: 77
  • Artikelnummer: 19011

Öppna publikationen

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer(PDF 890 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan