I denna sammanställning presenteras de centrala budskap som framkom i en fokusgrupp med budget- och skuldrådgivare. Syfte med fokusgruppen var att få en djupare förståelse för rådgivarnas erfarenheter kopplat till spelproblem.

Relaterad läsning

Ekonomisk rådgivning och stöd (Spelprevention.se)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 24 augusti 2021
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21135