Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Det finns ökad risk för suicidalt beteende i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med högre ekonomisk standard, speciellt bland män. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå. Mer information om Folkhälsomyndigheten uppdrag kring suicidprevention finns på webbplatsen www.suicidprevention.se

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-05-08
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 18019

Öppna publikationen

Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden(PDF 62 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan