Svenska HALT i korthet 2016

Denna publikation presenterar resultat från 2016-års HALT-mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Årets resultat visar på en sjunkande andel vårdrelaterade infektioner generellt, men att antibiotikaanvändningen är oförändrad. Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna hos vårdtagarna och båda innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning. Sammanställningen presenterar även tips, länkar och verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-26
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 01459-2017

Öppna publikationen

Svenska HALT i korthet 2016(PDF 989 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan