Svenska HALT i korthet 2017 – Sår och urinkateter ökar risken för vårdrelaterad infektion och antibiotikabehandling av äldre på särskilt boende

Lyssna

Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning hos vårdtagarna. Det visar årets HALT-mätning där 24 873 vårdtagare deltagit från 153 kommuner. Sammanställningen presenterar även tips, länkar och verktyg för ett lokalt systematiskt förbättringsarbete.

Relaterad läsning

Svenska HALT i korthet 2016 – Att mäta är att få ny kunskap – ett verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 18071