Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006

Denna rapport bygger i första hand på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar i november–december år 2005, inom ramen för tvärsnittsundersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen äger sedan 1985/86 rum vart fjärde år och genomförs i ett flertal länder, senast i ett drygt 40-tal länder,inom ramen för ett WHO-samarbete. I denna rapport finns därför även vissa uppgifter från tidigare år. Internationella jämförelser publiceras dock i en separat rapport utgiven av WHO.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2006-03-20
  • Antal sidor: 85
  • Artikelnummer: r 2006:10

Öppna publikationen

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006(PDF 2,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan