Rapporter om skolbarns hälsovanor

Lyssna

Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten från undersökningen i en grundrapport, liksom i olika temarapporter.

Genvägar till innehållet på sidan

Faktablad

PM: Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige (PDF, 466 kB)

PM: Självskattad hälsa – 15 åringar 1985-2009 (PDF, 409 kB)

Rapporter

Svenska skolbarns hälsovanor 1997/98 – tabellrapport (PDF, 160 kB)

Övriga rapporter

Skolbarns hälsa och välbefinnande 1985-2001: En reliabilitets- och validitetsrapport från Skolbarns hälsovanor (PDF, 287 kB)

Vetenskapliga artiklar

Resultaten används också av forskare i såväl Sverige som i andra länder och flera vetenskapliga artiklar har publicerats. Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar internationella jämförelser i en separat rapport.

Health Behaviour In School-aged Children (hbsc.org) (Artiklar grundade på de internationella rapporterna)