Grundrapporter

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 – grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 – grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06

Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02

Svenska skolbarns hälsovanor 1997/98 – tabellrapport (PDF, 160 kB)

Faktablad

Faktablad: Övervikt och fetma bland skolbarn 11–15 år fortsätter öka

Factsheet: Overweight and obesity among school children 11–15-year-old continues to increase

Faktablad: Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och skoltrivsel bland 11-, 13- och 15-åringar

Faktablad: Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar

Faktablad: Tonåringars psykiska hälsa – utvecklingen de senaste 30 åren

Faktablad: Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Faktablad: Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar

Faktablad: Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

PM: Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige (PDF, 466 kB)

PM: Självskattad hälsa – 15 åringar 1985-2009 (PDF, 409 kB)

Övriga rapporter

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – kortversion

Långversion av rapporten Varför har den psykisk ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Skolbarns hälsa och välbefinnande 1985-2001: En reliabilitets- och validitetsrapport från Skolbarns hälsovanor (PDF, 287 kB)

Vetenskapliga artiklar

Resultaten används också av forskare i såväl Sverige som i andra länder och flera vetenskapliga artiklar har publicerats.

Health Behaviour In School-aged Children: Artiklar grundade på de internationella rapporterna

Health Behaviour In School-aged Children: Internationella rapporter

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar internationella jämförelser i en separat rapport.