Swedres-Svarm 2015

Swedres-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Under 2015 noterades mer än en fördubbling av förekomsten av mycket resistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA. Samtidigt fortsatte antibiotikaförskrivningen att gå ner i landet.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå och andra som arbetar med smittskydds- och folkhälsofrågor.

Swedres i korthet 2015 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan

Read on screen

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2016-06-14
  • Number of pages: 123
  • Article: 15099

Open the publication

Swedres-Svarm 2015(PDF 11,4 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan