SWEDRES i korthet 2015

Lyssna

Denna kortversion av den längre rapporten (se länk nedan) innehåller en sammanfattning av försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan. På baksidan presenteras även verktyg för lokalt arbete.

SWEDRES-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten innehåller även analyser av 2015 års resultat samt fördjupande texter.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 15155