Swedres-Svarm 2016

Swedres-Svarm 2016 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Under 2016 fortsatte förekomsten av mycket resistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA att öka hos människor. Antibiotikaförskrivningen inom öppenvården minskar, men för första gången på många år sågs en ökad antibiotikaförsäljning till barn.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker.

Swedres i korthet 2016 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Browse and read

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2017-06-14
  • Number of pages: 124
  • Article: 16124

Open the publication

Swedres-Svarm 2016(PDF 8,5 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan