SWEDRES i korthet 2016

Lyssna

Denna kortversion av den längre rapporten (se länk nedan) innehåller en sammanfattning av försäljningsstatisk över antibiotika och utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan. Här presenteras även verktyg för lokalt arbete samt tips på nyutkomna rapporter från Folkhälsomyndigheten om antibiotika och antibiotikaresistens.

SWEDRES-Svarm 2016 redovisar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten innehåller även analyser av 2016 års resultat samt fördjupande texter.

Läs hela rapporten Swedres-Svarm 2016

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 17009