Swedres-Svarm 2018

In English

Swedres-Svarm 2018 shows sales statistics for antibiotic use and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Authority and the National Veterinary Institute (SVA).

According to the statistics, the number of antibiotics sold on prescription in outpatient care decreased by 4% in 2018 compared with 2017 and the total sales of antibiotics are now below 300 prescriptions per 1 000 inhabitants per year. A long-term goal for the sales of antibiotics, which was set 10 years ago, has been 250 prescriptions per 1 000 inhabitants per year. Two regions have already reached the goal and some are well on their way. The situation in Sweden regarding antibiotic resistance in bacteria is still favourable from an international perspective. The continued low resistance to first-hand antibiotics for treatment of uncomplicated urinary tract infection is positive. However, a large national outbreak and several small clusters of vancomycin-resistant enterococci, VRE, occurred in hospitals during 2018. The fact that recurrent spread of VRE occurs in different hospitals in Sweden indicates that compliance to basic hygiene routines needs to be improved.

Swedres-Svarm is primarily aimed to personnel within infectious medicine, clinical microbiology, infection control and health care, but may also be of interest to politicians.

På svenska

Swedres-Svarm 2018 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Enligt statistiken minskade försäljningen av antibiotika inom öppenvården med fyra procent under 2018 jämfört med föregående år och den totala försäljningen är nu under 300 recept per 1 000 invånare och år. Ett långsiktigt mål för antibiotikaförskrivningen, som sattes för 10 år sedan, har varit 250 recept per tusen invånare och år. Två regioner har redan nått målet och några är på god väg. Även när det gäller antibiotikaresistens har Sverige ett gott läge jämfört med många andra länder. Positivt är den fortsatt låga resistensen för förstahandsantibiotika vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion. Mer oroande är ett stort nationellt utbrott och flera mindre spridningar av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, som skett på sjukhus under 2018. Att det återkommande förekommer spridning av VRE på olika sjukhus i Sverige visar att följsamheten till hygienrutinerna behöver bli bättre för att motverka smittspridning.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker.

Swedres i korthet 2018 sammanfattar försäljningsstatistik över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2019-06-11
  • Number of pages: 120
  • Article: 18092

Open the publication

Swedres-Svarm 2018(PDF 11 MB)

Order

This publication is not available for ordering.