Swedres-Svarm 2018

Swedres-Svarm 2018 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur.

Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ladda ner Swedres-Svarm 2018 från SVA:s webbplats

Enligt statistiken minskade försäljningen av antibiotika inom öppenvården med fyra procent under 2018 jämfört med föregående år och den totala försäljningen är nu under 300 recept per 1 000 invånare och år. Ett långsiktigt mål för antibiotikaförskrivningen, som sattes för 10 år sedan, har varit 250 recept per tusen invånare och år. Två regioner har redan nått målet och några är på god väg. Även när det gäller antibiotikaresistens har Sverige ett gott läge jämfört med många andra länder. Positivt är den fortsatt låga resistensen för förstahandsantibiotika vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion. Mer oroande är ett stort nationellt utbrott och flera mindre spridningar av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, som skett på sjukhus under 2018. Att det återkommande förekommer spridning av VRE på olika sjukhus i Sverige visar att följsamheten till hygienrutinerna behöver bli bättre för att motverka smittspridning.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker.

Swedres i korthet 2018 sammanfattar försäljningsstatistik över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

  • Author: Folkhälsomyndigheten, SVA
  • Release date: 2019-06-11
  • Number of pages: 120
  • Article: 18092

Open the publication

It is not possible to download this publication.

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan